29/06/2022 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ách giữa đàng, mang qua cổ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:07

 

Ách giữa đàng, mang qua cổ.
Câu này ý nói gánh vác không phải chuyện mình.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ách giữa đàng, mang qua cổ