09/08/2022 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh
遊某故宅夜聽彈箏

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:01

 

Nguyên tác

素手調箏劇概糠,
入腔到底小秦王。
八年話別徘徊久,
一夜傷春掩抑長。
蓮子有心知獨苦,
楊花無力為誰忙。
試招百斛蘇江水,
遍與人間洗俗腸。

Phiên âm

Tố thủ điều tranh kịch khái khang,
Nhập xoang đáo để Tiểu Tần vương[1].
Bát niên thoại biệt bồi hồi cửu,
Nhất dạ thương xuân yểm ức trường.
Liên tử hữu tâm tri độc khổ,
Dương hoa vô lực vị thuỳ mang ?
Thí chiêu bách hộc Tô giang[2] thuỷ,
Biến dữ nhân gian tẩy tục trường.

Dịch nghĩa

Tay ngọc dạo nắn cây đàn tranh, nghe rất sảng khoái
Phả vào xoang điệu, rõ ràng như khúc Tiểu Tần vương
Xa nhau trong tám năm trường, còn bâng khuâng mãi
Một tối thương xuân càng ấm ức hoài
Hạt sen ôm tấm lòng đắng ngắt, chỉ một mình mình biết
Hoa dương liễu yếu ớt, vì ai mà cứ tất tả bay
Muốn thử khơi cả trăm hộc nước dòng sông Tô lại
Để rửa cho người đời sạch hết bụng dạ dơ dáy

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tay ngọc đàn tranh mới dạo qua,
Khúc đâu khảng khái Tiểu Tần xưa!
Tám năm cách mặt bao thương nhớ,
Một tối thương xuân mấy thẩn thờ!
Ngậm đắng âm thầm sen có ruột,
Vì ai tất tả liễu bay tơ?
Muốn khơi cạn nước dòng Tô thủy,
Rửa sạch cho đời dạ nhớp nhơ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức khúc nhạc "Tần vương phá trận": Theo sách "Đường thư Lễ nhạc chí", Đường Thái Tông khi còn là Tần vương, phá tan quân Lưu Vũ Chu, tướng sĩ mở hội ăn mừng, sáng tác ra khúc nhạc này, sau khi lên ngôi thiên tử, mỗi lần có cuộc yến hội đều lại đem ra tấu.
[2] Tức sông Tô Lịch, một dòng sông nhỏ ở phiá Tây Nam thủ đô Hà Nội, thuộc địa phận huyện Từ Liêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du mỗ cố trạch dạ thính đàn tranh