17/01/2021 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi mời anh vô nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:03

 

- Anh ơi, mời anh vô nhà
Võng đào ra trước, chiếu hoa trải ngồi
- Vào nhà cũng muốn vào nhà
Sợ ông nghiêm cấm, sợ bà cấm nghiêm
- Cấm nghiêm em đã thưa rồi
Mời chàng quân tử vào chơi hát đàn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi mời anh vô nhà