30/09/2022 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc phong (Bắc phong phá nam cực)
北風(北風破南極)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 11:02

 

Nguyên tác

北風破南極,
朱鳳日威垂。
洞庭秋欲雪,
鴻雁將安歸。
十年殺氣盛,
六合人煙稀。
吾慕漢初老,
時清猶茹芝。

Phiên âm

Bắc phong phá nam cực,
Chu phượng nhật uy thuỳ.
Động Đình thu dục tuyết,
Hồng nhạn tương an quy.
Thập niên sát khí thịnh,
Lục hợp[1] nhân yên hy.
Ngô mộ Hán sơ lão[2],
Thì thanh do như chi[3].

Dịch nghĩa

Gió bắc tàn phá vùng cực nam,
Phượng đỏ ngày càng kém oai nghiêm.
Mùa thu nơi Động Đình như có tuyết,
Chim hồng chim nhạn đang trở về an toàn.
Mười năm không khí ác liệt càng mạnh,
Lục hợp các người sinh hoạt thưa thớt.
Tôi ngưỡng mộ ông già thời đầu đời Hán,
Thời thanh bình sống bằng cỏ như, cỏ chi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió bắc phá cực nam,
Phượng đỏ ngày ủ rũ.
Động Đình, tuyết mùa thu,
Chim nhạn về yên chỗ.
Mười năm giết nhau hăng,
Sáu phía ít người ở.
Tôi trọng cụ cuối Tần,
Thời bình sống bằng cỏ.
(Năm 769)

[1] Hai phía trên trời, dưới đất, và bốn phương đông tây nam bắc.
[2] Chỉ Thương Sơn tứ hạo (bốn ông đầu bạc ở ẩn nơi Thương Sơn cuối đời Tần: Đông Viên công, Kỳ Lý quý, Hạ Hoàng công, Dụng Lý tiên sinh) vào núi ở ẩn, sống đến bạc đầu.
[3] Như các vị tu tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bắc phong (Bắc phong phá nam cực)