28/10/2021 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh người đánh cá (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 13:23

 

Pha lê muôn khảm[1] thức[2] lom om[3],
Xảy thấy thằng chài đứng đấy nom.
Manh áo quàng, mang lụp xụp,
Quai chèo xách, đứng lom khom.
Ngư hà[4] vẫy đuôi chúi ẩn,
Âu lộ[5] hay cơ[6] ngó nhòm.
Có kẻ làm ơn nheo nhẻo mách;
Kia kìa Phạm Lãi[7] mái kia mom.
[1] Khoảnh.
[2] Cảnh.
[3] Từ cổ, chưa rõ nghĩa, chúng tôi suy đoán là: bao la.
[4] Tôm cá.
[5] Chim trả, chim cò.
[6] Biết cơ hội.
[7] Người từ bỏ công danh đi ngao du sơn thủy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh người đánh cá (I)