30/09/2022 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uý đồ chung
畏途終

Tác giả: Nguyễn Bá Xuyến - 阮伯串

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2016 14:51

 

Nguyên tác

畏途終保閒身此日勳名皆國假,
閑庭怡娛晚況當年轟烈自天申。

Phiên âm

Uý đồ chung bảo nhàn thân thử nhật huân danh giai quốc giả,
Nhàn đình di ngu vãn huống đương niên oanh liệt tự thiên thân.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Đường quan hiểm giữ thân nhàn, danh tiếng ngày nay nhờ nước cả
Nơi sân nhà vui tuổi hạc, công lao thuở nọ tự trời ban
Nguồn: Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Xuyến » Uý đồ chung