18/09/2021 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những người da trắng
The white ones

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 09:37

 

Nguyên tác

I do not hate you,
For your faces are beautiful, too.
I do not hate you,
Your faces are whirling lights of loveliness and splendor, too.
Yet why do you torture me,
O, white strong ones,
Why do you torture me?

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi không ghét các anh
Vì các anh cũng có khuôn mặt đẹp
Tôi không ghét các anh
Mặt các anh cũng là những ánh tình yêu và sắc đẹp
Nhưng, sao các anh lại cứ đày đoạ tôi
Hỡi những người da trắng mạnh
Tại làm sao lại cứ đoạ đày tôi?
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Những người da trắng