19/01/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu

Tác giả: Bùi Duyệt - 裴說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/06/2021 23:38

 

Nguyên tác

高拂危樓低拂塵,
灞橋攀折一何頻。
思量卻是無情樹,
不解迎人只送人。

Phiên âm

Cao phất nguy lâu đê phất trần,
Bá kiều[1] phan chiết nhất hà tần.
Tư lương khước thị vô tình thụ,
Bất giải nghênh nhân chỉ tống nhân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cao phủi lầu cao thấp phủi bụi
Bá Kiều vin bẻ bao lần đây
Cây vô tình tính theo con số
Chẳng biết đón người chỉ tiễn người.
[1] Cầu trên sông Bá ở Trường An, hai bên bờ có nhiều cây liễu, người ta thường bẻ cành liễu để đưa tiễn nhau ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Duyệt » Liễu