01/12/2022 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2009 20:17

 

Phiên âm

Phong tuyết phân phân độ Nhị Hà[1]
Thập niên du tử hựu từ gia
Tô kiều lộ thượng nhân như hải
Vô hạn ly tình vạn điệp ba

Dịch nghĩa

Qua sông Nhị trong gió mưa tầm tã,
Mười năm kẻ lang bạt lại từ biệt quê nhà.
Trên cầu Tô người qua lại đông như bể,
Tình biệt ly lai láng như muôn lớp sóng trào.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tơi bời mưa gió qua sông Nhị
Mười năm lang bạt, lại xa quê
Cầu Tô nhộn nhịp, người như bể
Muôn sóng trào dâng sầu biệt ly
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997
[1] Tức sông Hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu