18/01/2022 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính bắc
正北

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 08:36

 

Nguyên tác

正北扶琴當白虎,
安樂男女常無苦。
代代天德長壽樂,
世世君王祈太祖。

Phiên âm

Chính Bắc Phù Cầm đương bạch hổ,
An lạc nam nữ thường vô khổ.
Đại đại Thiên Đức trường thọ lạc,
Thế thế quân vương, kỳ Thái Tổ.

Dịch nghĩa

Hướng Bắc là đất Phù Cầm, có bạch hổ trấn giữ,
Trai gái sống yên vui không bao giờ khổ.
Đời đời đất Thiên Đức thọ lạc dài lâu,
Cầu chúc Thái Tổ, con cháu nối mãi nghiệp vương.

Bản dịch của Hoàng Lê, Trần Thị Băng Thanh

Hướng Bắc Phù Cầm ngôi bạch hổ,
Trai gái yên vui, đời hết khổ.
Thọ lạc dài lâu chính đất này,
Cầu chúc ngôi trời muôn vạn thuở.
Về xuất xứ bài thơ này, xem bài Chính nam.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chính bắc