25/10/2021 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca dao kháng chiến: Không dùng hàng địch

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:07

 

Răng em trong ngọc trắng ngà
Tóc em chải chuốt mượt mà có duyên.
Trắng ngà, em đánh than đen;
Mượt mà em chải bấy niên lược sừng.
Yêu anh, em mới thưa cùng:
Dùng chi hàng địch, thẹn thùng lắm anh!
Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Ca dao kháng chiến: Không dùng hàng địch