25/01/2022 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư kỳ 04
有所思其四

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 09:22

 

Nguyên tác

閒玩前編有所思,
春秋氣運最堪悲。
主臣作對三分鼎,
翁婿成仇半局棋。
帝霸已隨周晉古,
江山不改李陳時。
綱疇萬古存公案,
虎鬥龍爭慢逞威。

Phiên âm

Nhàn ngoạn tiền biên hữu sở ty (tư),
Xuân thu khí vận tối kham bi.
Chủ thần tác đối, tam phân đỉnh[1],
Ông tế[2] thành cừu, bán cục kỳ.
Đế bá dĩ tuỳ Chu, Tấn[3] cổ,
Giang sơn bất cải Lý, Trần thì.
Cương trù vạn cổ tồn công án,
Hổ đấu, long tranh mạn sính uy[4].

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mở sử xanh xem luống thẫn thờ,
Vận đời suy kém nghĩ buồn chưa?
Vua tôi đứng sững ba chân vạc,
Ông tế hằn nhau nửa cuộc cờ.
Cơ nghiệp y như Chu, Tấn trước,
Non sông không khác Lí, Trần xưa.
Cương thường muôn thuở còn bia miệng,
Hổ chọi, rồng tranh khéo vẽ trò.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 384
[1] Tức thế chống chọi nhau của ba triều đình Lê - Trịnh - Nguyễn.
[2] Ông (bố vợ) chỉ họ Nguyễn (Nguyễn Kim), tế (con rể) chỉ họ Trịnh (Trịnh Kiểm): hai họ thù địch nhau gây chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài 20 năm.
[3] Đời Xuân thu, Tấn mượn việc tôn Chu để tiếm quyền.
[4] Tác giả bộc lộ quan điểm của mình, phản đối tấn hài kịch lịch sử diễn ra đương thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hữu sở tư kỳ 04