05/07/2020 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời đã xế ngang đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:28

 

Mặt trời đã xế ngang đầu,
Em còn ở lại làm giàu cho cha.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mặt trời đã xế ngang đầu