21/04/2021 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Thu Ngân
吊秋痕

Tác giả: Vi Si Châu - 韋癡珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 22:51

 

Nguyên tác

眉峰離恨鎖層層,
欲斷情絲總未能。
不恤人言誰則敢?
可憐薄幸我何曾!
半生豪氣銷雙鬢,
九死癡魂傍一燈。
碧落黃泉皆誑語,
殘更有夢轉堪憑。

Phiên âm

My phong ly hận toả tằng tằng,
Dục đoạn tình ty tổng vị năng.
Bất tuất nhân ngôn thuỳ tắc cảm?
Khả liên bạc hạnh ngã hà tằng!
Bán sinh hào khí tiêu song tấn,
Cửu tử si hồn bạng nhất đăng.
Bích lạc hoàng tuyền giai cuống ngữ,
Tàn canh hữu mộng chuyển kham bằng.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Sầu khoá non My biết mấy trùng
Tơ tình muốn dứt, dứt nào xong
Tiếng tăm ai chả e bia miệng
Đen bạc ta đâu phụ tấc lòng
Hào khí theo hai chòm tóc ngắn
Si hồn nương một ngọn đèn chong
Suối vàng Động bích nào đâu có
Giấc mộng canh tàn cũng viển vông
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Si Châu » Điếu Thu Ngân