25/09/2021 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh vợ chồng lái đò

Tác giả: Trần Cao Vân - 陳高雲

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 11:00

 

Mặc ai chài lưới chẳng thèm lo,
Chưa gặp thời nên tạm chống đò.
Sông rộng lão toan cầm lái vững,
Lạch sâu mụ hãy cắm sào dò.
Dân trời đưa rước dầu thong thả,
Lộc nước ăn nhờ bữa ấm no.
Buồm thuận gió hồng khi đỗ bến,
Vợ chồng một giấc ngáy kho kho.
Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cao Vân » Vịnh vợ chồng lái đò