18/10/2021 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá đệ Chiêm quy thảo đường kiểm hiệu, liêu thị thử thi
舍弟占歸草堂檢校聊示此詩

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:58

 

Nguyên tác

久客應吾道,
相隨獨爾來。
孰知江路近,
頻為草堂回。
鵝鴨宜長數,
柴荊莫浪開。
東林竹影薄,
臘月更須栽。

Phiên âm

Cửu khách ưng ngô đạo,
Tương tuỳ độc nhĩ lai.
Thục tri giang lộ cận,
Tần vi thảo đường hồi.
Nga áp nghi trưởng số,
Sài kinh mạc lãng khai.
Đông lâm trúc ảnh bạc,
Lạp nguyệt cánh tu tài.

Dịch nghĩa

Kiếp sống ta là thân khách mãi,
Chỉ có em là cùng theo ta.
Ai biết đường sông gần,
Thường đi về nhà cỏ.
Ngỗng vịt nên cho sinh sản nhiều,
Gai góc chớ để tràn lan.
Rừng đông bóng trúc nhạt,
Tháng chạp nên lo trồng thêm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời ta chịu lang bạt,
Riêng em đi theo cùng.
Ai biết đường sông vắn,
Nhà cỏ về để trông.
Ngỗng, vịt nên tăng số,
Gai góc cắt sạch không.
Rừng đông bóng trúc nhạt,
Tháng chạp nên lo trồng.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xá đệ Chiêm quy thảo đường kiểm hiệu, liêu thị thử thi