25/10/2021 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé hát karaoke

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/12/2018 19:57

 

Hai tay cầm mic
Bé hét bé la
Chữ theo tiếng nhạc
Lời là: - A!... a!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bé hát karaoke