09/08/2020 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Ly Phủ
宿犛甫

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2012 09:39

 

Nguyên tác

冷逼寒燈夜色瀾,
幽齋相對強為顏。
塵中來往一身小,
世上榮枯萬事閒。
鄉思搜逢風剪剪,
旅途無奈雨潺潺。
愁侵客枕非關淚,
五韻吟成字亦斑。

Phiên âm

Lãnh bức hàn đăng dạ sắc lan,
U trai tương đối cưỡng vi nhan.
Trần trung lai vãng nhất thân tiểu,
Thế thượng vinh khô vạn sự nhàn.
Hương tứ sảo phùng phong tiễn tiễn,
Lữ đồ vô nại vũ sàn sàn.
Sầu xâm khách chẩm phi quan lệ,
Ngũ vận ngâm thành tự diệc ban.

Dịch nghĩa

Hơi lạnh ép ngọn đèn mờ làm màu đêm lan ra
Nhà tối, ngồi đối diện mà phải gắng mới nhìn thấy mặt nhau
Trong chốn bụi trần, lại qua một tấm thân nhỏ bé
Trên cõi đời, vạn sự tươi héo đều thảnh thơi
Nỗi nhớ quê khéo gặp cơn gió rú rít
Trên đường lữ thứ không biết làm sao với con mưa rào rào
Nỗi nhớ thấm gối người lữ khách, chẳng phải ngăn nước mắt
Ngâm xong năm vần thơ chữ cũng vừa nhìn rõ

Bản dịch của Lâm Giang

Đêm lạnh đèn tàn sắc toả lan
Nhà sâu khôn thấy rõ dung nhan
Chiếc thân qua lại nơi trần tục
Vạn sự thanh nhàn cõi thế gian
Gặp lúc nhớ quê cơn gió rít
Mà đây lữ thứ nước mưa tràn
Buồn dâng gối khách khôn ngăn lệ
Năm vận thơ nên, đêm đã tàn
Nguyên dẫn: Ông họ Lê, tên Toản, cùng học với anh Thiếu Du. Người làng Thuỵ Hương huyện Từ Liêm.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Túc Ly Phủ