04/12/2022 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc
送李八祕書赴杜相公幕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 23:27

 

Nguyên tác

青簾白舫益州來,
巫峽秋濤天地回。
石出倒聽楓葉下,
櫓搖背指菊花開。
貪趨相府今晨發,
恐失佳期後命催。
南極一星朝北斗,
五雲多處是三臺。

Phiên âm

Thanh liêm bạch phảng Ích Châu lai,
Vu Giáp thu đào thiên địa hồi.
Thạch xuất[1] đảo thinh phong diệp há,
Lỗ dao bối chỉ cúc hoa khai.
Tham xu tướng phủ kim thần phát,
Khủng thất giai kỳ hậu mệnh thôi.
Nam cực nhất tinh triều Bắc Đẩu,
Ngũ vân đa xứ thị tam đài[2].

Dịch nghĩa

Rèm xanh, bè trắng từ Ích Châu mà tới,
Nơi Vu Giáp cơn sóng vào mùa thu như cuốn cả đất trời.
Nơi "đá nổi" lá phong rơi nghe loáng thoáng,
Bơi chèo khiến hoa cúc lật úp xuống.
Mải mê để đi về tướng phủ nên sáng nay ra đi,
Sợ lỡ mất dịp may có nguy hại đến vận mệnh sau này.
Một ngôi sao ở vùng cực nam này ngóng về sao Bắc Đẩu,
Nơi có nhiều mây năm sắc, đó chính là tam đài.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rèm xanh, bè trắng Ích Châu rời,
Sóng thu Vu Giáp lộng đất trời.
Đá vọng tiếng vang, lá phong rụng,
Chèo khua lưng lật, hoa cúc tươi.
Ham về phủ tướng, sáng nay tới,
Sợ mất dịp may, vận đến rồi.
Sao nam một vị chầu sao bắc,
Nhiều mây năm sắc hẳn tam đài.
(Năm 767)

Lời tự: "Tướng công triều yết, kim phó hậu kỳ dã. Đỗ Hồng Tiệm dĩ hoàng môn thị lang đồng bình chương sự trấn Thục" 相公朝謁今赴後期也。杜鴻漸以黃門侍郎同平章事鎮蜀 (Tướng công về triều trình diện nay là đi kỳ sau vậy. Đỗ Hồng Tiệm với địa vị hoàng môn thị lang đồng bình chương sự coi giữ vùng Thục).

[1] Chỉ cồn Diễm Dự trong dòng sông Trường Giang.
[2] Thời Hán lập ra tam đài coi việc dâng thư lên vua .

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Lý bát bí thư phó Đỗ tướng công mạc