06/08/2021 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 150

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 16:03

 

Phú quý lòng, phú quý danh,
Thân hoà tự tại thú hoà thanh.
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng,
Vàng cúc đâm bông biết mấy giành?
Ngoài cửa mận đào là khách thứa,
Trong nhà cam quít[1] ấy tôi mình.
Ai xem ai chẳng hay là chớ,
Lại một ta khen ta hữu tình.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Tự thán 13 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chỉ tôi tớ trong nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 150