04/10/2022 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 12
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 12:05

 

Nguyên tác

十二年來多戰場,
天威已息陣堂堂。
神靈漢代中興主,
功業汾陽異姓王。

Phiên âm

Thập nhị niên lai[1] đa chiến trường,
Thiên uy dĩ tức trận đường đường.
Thần linh[2] Hán đại trung hưng chúa,
Công nghiệp Phần Dương[3] dị tính vương.

Dịch nghĩa

Mười hai năm trở lại đây lắm nơi loạn lạc,
Uy của nhà vua đã bị quên, có nhiều trận đánh dữ dội.
Vua thiêng khôi phục lại được đời Hán,
Người đất Phần Dương không họ vua mà được phong vương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân họ Lý giữ Kế Môn,
Đầu tuy bạc trắng, lòng son còn.
Còn khuyên được đám chư hầu tới,
Thiên tử từ nay lại được tôn.
(Năm 767)

[1] Từ 755 tới 767.
[2] Chỉ Đường Túc Tông, ở đây ví như Hán Quang Vũ.
[3] Thái Nguyên, Sơn Tây, sau đổi là Tấn Dương, nơi Đường Cao Tổ Lý Uyên dấy nghiệp. Ở đây chỉ Quách Tử Nghi (không cùng họ vua), sau khi chiến thắng được phong là Phần Dương quận vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 12