30/11/2020 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương nhau nước đục cũng trong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:05

 

Thương nhau nước đục cũng trong
Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương nhau nước đục cũng trong