07/07/2022 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 3
襄安公挽章三首其三

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2019 12:07

 

Nguyên tác

少小相知意氣深,
國音佳作每相尋。
從今縱有新詞句,
地下何人共賞心?

Phiên âm

Thiếu tiểu tương tri ý khí thâm,
Quốc âm giai tác mỗi tương tầm.
Tòng kim túng hữu tân từ cú,
Địa hạ hà nhân cộng thưởng tâm?

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Hiểu nhau từ nhỏ ý tình sâu
Bàn luận thơ Nôm vẫn kiếm nhau
Ví thử từ nay còn sáng tác
Cõi âm thưởng thức những ai đâu?
Nguồn: Nguyễn Khuê, Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tương An công vãn chương tam thủ kỳ 3