02/07/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm mưa

Tác giả: Bút Ngữ - Phan Đình Khương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2020 11:21

 

Bước lên đồng trên,
Thấy con sông mới.
Bước xuống đồng dưới,
Thấy con kênh đào.
Bước ra đồng sau,
Thấy máy bơm nước.
Bước ra đồng trước,
Thấy guồng đang quay.
Chẳng mưa từ chín tầng mây,
Thì mưa từ những bàn tay con người.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bút Ngữ » Làm mưa