06/12/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn độ Hoành Sơn quan
晚度橫山關

Tác giả: Nguỵ Khắc Tuần - 魏克循

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:06

 

Nguyên tác

南北關河舊此分,
幾層樹柵屯三軍。
金戈一自行天討,
石壘從教鎖白雲。
雨過青山晴似拭,
帆移碧海日初曛。
陳黎土宇今為隘,
萬里秋風掃瘴氛。

Phiên âm

Nam bắc quan hà cựu thử phân,
Kỷ tằng thụ sách[1] đốn tam quân.
Kim qua nhất tự hành thiên thảo[2],
Thạch luỹ tòng giao toả bạch vân.
Vũ quá thanh sơn tình tự thức,
Phàm di bích hải nhật sơ huân.
Trần Lê thổ vũ kim vi ải,
Vạn lý thu phong tảo chướng phân.

Dịch nghĩa

Non sông Nam Bắc xưa phân chia ranh giới chỗ này,
Bao phen dựng trại, đóng đồn ba quân.
Từ lúc giáo vàng vung lên thay trời thảo phạt,
Luỹ đá lại để cho khoá vòng mây trắng.
Núi xanh sau mưa tạnh ngắt như vừa lau nước,
Buồm giăng qua biển biếc mới lên ánh mặt trời.
Cương vực các đời Trần Lê nay thành quan ải,
Muôn dặm gió thu quét sạch chướng khí hung tàn.

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Ải chia nam bắc đã từng,
Luỹ cây lớp lớp chập chùng đồn quân.
Giáo vàng trừ bọn nghịch thần,
Mây che luỹ đá bạch vân một màu.
Mưa qua núi sạch như lau,
Buồm trôi nắng quái chiều mau qua dần.
Ải quan đất cũ Lê, Trần
Gió thu nghìn dặm quét lần chướng lam.
Hoành Sơn còn gọi là Đèo Ngang, là dãy núi ở phía nam tỉnh Hà Tĩnh, phía bắc tỉnh Quảng Bình, một vị trí chiến lược giữa hai miền nam bắc xưa.

Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Hàng rào, luỹ phòng ngự bằng cây, gỗ, tre.
[2] Chỉ vương sư (quân triều đình chính thống) theo ý trời đi đánh kẻ phản nghịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Khắc Tuần » Vãn độ Hoành Sơn quan