19/01/2021 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 46

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:11

 

Từng giọt chuông vàng óng
Nhỏ xuống bầu u minh
Tiếng mõ cùng câu kinh
Lật từng trang phận mỏng
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 46