15/06/2021 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến giác

Tác giả: J. Leiba - Lê Văn Bái

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/04/2010 08:46

 

Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá!
Lệ lòng mong cạn chốn am Không
Cửa thiền một đóng duyên trần đứt
Quên hết người quen chốn bụi hồng.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » J. Leiba » Bến giác