10/08/2020 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 09
題扇其九

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:09

 

Nguyên tác

掌上悠揚影,
風標絕可人。
五明開視聽,
英俊作臣鄰。

Phiên âm

Chưởng thượng du dương ảnh,
Phong tiêu tuyệt khả nhân.
Ngũ minh khai thị thính,
Anh tuấn tác thần lân.

Dịch nghĩa

Bóng chiếc quạt phe phẩy trong lòng bàn tay,
Đó là “dấu hiệu của gió” rất hợp lòng người.
Lúc canh năm, trời sáng ra, tai mắt mở rộng,
Thì chiếc quạt là bậc anh tuấn được làm bề tôi gần gũi.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Trong lòng tay phất phơ,
Mang gió đến cho người.
Canh năm trời đất sáng,
Gần gũi bấy bề tôi.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 09