31/03/2023 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới mưa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:51

 

Có người lầm lũi trong mưa
Nhặt dăm cánh phượng rơi thưa phương này
Hương mùa theo chiếc lá bay
Phương kia cuối nhặt dấu giày rêu phong
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dưới mưa