22/10/2021 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
冬日戲題摶講諭壁

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 31/10/2010 04:48

 

Nguyên tác

境別良風別有春,
一般庭院草花新。
先生獨坐課童子,
照眼黃花不是貧。

Phiên âm

Cảnh biệt lương phong biệt hữu xuân,
Nhất ban đình viện thảo hoa tân.
Tiên sinh độc tọa khóa đồng tử,
Chiếu nhãn hoàng hoa bất thị bần.

Dịch nghĩa

Riêng cảnh gió lạnh mà riêng vẫn còn xuân
Nói chung cỏ hoa trên sân đều mới mẻ cả
Tiên sinh ngồi một mình dạy trẻ con học
Có đoá hoa vàng soi vào mắt, chứ đâu phải nghèo nàn

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Gió lạnh hơi xuân vẫn dạt dào
Trên sân hoa cỏ mới làm sao
Tiên sinh dạy trẻ, mình riêng chiếu
Soi mắt, hoa vàng chẳng phải nghèo
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích