10/12/2022 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:06

 

Vàng thu mùa trước
Chiếc lá me bay

Tình rơi theo lá
Ngoài song
         Thu gầy...?
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Chiếc lá