17/10/2021 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đê thượng hành kỳ 2
堤上行其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2014 11:57

 

Nguyên tác

江南江北望煙波,
入夜行人相應歌。
桃葉傳情竹枝怨,
水流無限月明多。

Phiên âm

Giang nam, giang bắc vọng yên ba,
Nhập dạ hành nhân tương ứng ca.
Đào diệp truyền tình trúc chi oán,
Thuỷ lưu vô hạn nguyệt minh đa.

Dịch nghĩa

Hai đầu nam bắc của dòng sông đều thấy khói sóng,
Đêm đến, khách đi đường kẻ xướng người hoạ đối đáp ca hát.
Có những lá đào đưa mắt trao tình, những cành trúc đang hờn giận nhau,
Nước vẫn xuôi chảy về nơi vô cùng, trăng vẫn sáng vằng vặc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu nam bắc sông đầy khói sóng
Khách đi đường ứng giọng xướng ca
Yêu đương, hờn giận sinh ra
Dòng vô tận chảy, chan hoà ánh trăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đê thượng hành kỳ 2