09/08/2020 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ gia nghiêm nguyên vận
奉和家嚴原韻

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 14:13

 

Nguyên tác

傘月瀘煙音信賒,
北南臣分奈情何。
人來薊渚成羈宦,
夢渡雄關始向家。
獨幸文章知有助,
每從山水得之多。
慇懃公事飲清誨,
難得由來是政和。

Phiên âm

Tản nguyệt Lô yên[1] âm tín xa,
Bắc Nam thần phận nại tình hà.
Nhân lai Kế Chử[2] thành ky hoạn,
Mộng độ Hùng quan thuỷ hướng gia.
Độc hạnh văn chương tri hữu trợ,
Mỗi tòng sơn thuỷ đắc chi đa.
Ân cần công sự ẩm thanh hối,
Nan đắc do lai thị chính hoà.

Dịch nghĩa

Trông mong tin tức trăng núi Tản, khói sông Lô quá chừng
Thân phận kẻ bầy tôi, có kể gì đến việc vào Nam ra Bắc
Người đến bến Kế Chử, trở thành viên quan bó buộc
Giấc mơ qua cửa ải Hùng mới là hướng về nhà
Riêng nay có văn chương mới hỗ trợ được một chút
Mỗi bước đường sông núi, được [hiểu biết] thêm nhiều
Lo lắng việc công, lại như được uống lời dạy thanh liêm
Vẫn chưa tìm được phương sách, làm sao cho chính sự hoà hợp (với lòng dân)

Bản dịch của Vũ Minh Am

Trông khói sông Lô, trăng núi Tản
Làm tôi đâu quản Bắc hay Nam
Người về Kế Chử, thân ràng buộc
Mộng vượt Hùng Quan, hướng xóm làng
Sông núi cho thêm nhiều kiến thức
Đường đời tiếp sức có văn chương
Siêng năng nhuần thấm lời răn dạy
Kế vô yên dân vẫn chửa tường
Nguyên chú: “Thời sơ phụng mệnh nhập Thăng Bình thú” 時初奉命入昇平守 (Lúc ấy mới nhận mệnh vào Tri phủ Thăng Bình).

Cha của Tam nguyên Trần Bích San là Trần Doãn Đạt, đỗ Phó bảng dưới triều Nguyễn.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994
[1] Tản, Lô chỉ vùng Hưng Hoá, nơi cụ Trần Doãn Đạt đang làm Án sát.
[2] Chưa rõ (có thể là địa danh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Phụng hoạ gia nghiêm nguyên vận