02/07/2022 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng giang tức cảnh
黃江即景

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 31/05/2010 22:15

 

Nguyên tác

安波江上浩無窮,
萬里乾坤醉眼中。
照野燈明家遠近,
漫天潮漲水西東。
莩葭影裡孤舟月,
鷗鷺沙邊一笛風。
客枕夜深方就睡,
三更飛夢到天宮。

Phiên âm

An ba giang thượng hạo vô cùng,
Vạn lý càn khôn tuý nhãn trung.
Chiếu dã đăng minh gia viễn cận,
Mạn thiên triều trướng thuỷ tây đông.
Phu hà ảnh lý cô chu nguyệt,
Âu lộ sa biên nhất địch phong.
Khách chẩm dạ thâm phương tựu thuỵ,
Tam canh phi mộng đáo Thiên cung.

Dịch nghĩa

Sóng yên, sông trông rộng vô cùng,
Trời đất ngàn muôn dặm đều thu vào đôi mát say đắm.
Vùng quê đèn sáng, nhìn thấy nhà lớp xa, lớp gần.
Khắp trời nước triều nhẫy ngập cả đông cả tây.
Trong bóng lau lách, trăng soi con thuyền mồ côi,
Bên bãi cò le, gió thổi tiếng địch (sáo) đơn chiếc.
Đêm khuya, trên gối khách vừa chợp mắt ngủ,
Giấc mộng lúc canh ba đã bay đến cung trời.

Bản dịch của Quách Tấn

Sông không sóng gợn tỏ làu làu,
Muôn dặm càn khôn đôi mắt thâu.
Chen chúc tranh phên đèn hé ngọn,
Mênh mông trời nước biển dâng trào.
Thuyền neo lỏng lẻo trăng bờ lách,
Địch thổi đìu hiu gió bãi âu.
Gối khách đêm sâu vừa chợp giấc,
Ba canh hồn mộng tới Cung Châu.
Hoàng giang tức sông Hoàng Long tại Ninh Bình (Đào Tấn chú là sông Hồng Hà - Hà Nam).

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 140

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hoàng giang tức cảnh