29/11/2022 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

F. Valse

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 19/03/2019 04:31

 

Anh trở về, búp trăng vừa nhu nhú
Dòng sông em chừng ấp ủ dậy thì
Lòng hoan hỷ mở bao vòng luân vũ
Dìu câu thơ
                xoay
                     theo nhịp tình si.
Nguồn:
1. Báo Long An cuối tuần số 308, 22-8-1992
2. Tạp chí Thế giới mới số 57, 5-1993
3. Tạp chí Nha Trang số 27, 11-1994
4. Tạp chí Tài hoa trẻ số 1, 6-1995
5. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995
6. Thơ tình tứ tuyệt, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » F. Valse