15/04/2021 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn hoài
言懷

Tác giả: Không Lộ thiền sư - 倥路禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 21:58

 

Nguyên tác

擇得龍蛇地可居,
野情終日樂無餘。
有時直上孤峰頂,
長叫一聲寒太虛。

Phiên âm

Trạch đắc long xà địa khả cư,
Dã tình chung nhật lạc vô dư.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.

Dịch nghĩa

Chọn được kiểu đất long xà rất hợp, có thể ở được,
Tình quê suốt ngày vui không chán.
Có lúc lên thẳng đỉnh núi bơ vơ,
Kêu dài một tiếng, lạnh cả bầu trời.

Bản dịch của Phan Võ

Kiểu đất long xà chọn được nơi
Tình quê nào chán suốt ngày vui
Có khi đỉnh núi trèo lên thẳng
Một tiếng kêu vang lạnh cả trời.
Ý bài thơ này dựa theo bài Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm của Lý Ngao 李翱 đời Đường (Trung Quốc).

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Không Lộ thiền sư » Ngôn hoài