17/06/2024 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh phu
征夫

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:55

 

Nguyên tác

十室幾人在,
千山空自多。
路衢唯見哭,
城市不聞歌。
漂梗無安地,
銜枚有荷戈。
官軍未通蜀,
吾道竟如何。

Phiên âm

Thập thất kỷ nhân tại,
Thiên sơn không tự đa.
Lộ cù duy kiến khốc,
Thành thị bất văn ca.
Phiêu ngạnh vô an địa,
Hàm mai hữu hà qua.
Quan quân vị thông Thục,
Ngô đạo cánh như hà.

Dịch nghĩa

Trong mười nhà, thì mấy nhà còn người ở lại?
Hàng ngàn dãy núi non trùng trùng.
Ngoài đường xá chỉ nghe thấy tiếng khóc than,
Nơi thành thị vắng tiếng ca vui.
Cành cây trôi nổi không có lấy một chỗ đứng yên,
Ràm miệng thì có con dao hình hoa sen.
Binh sĩ ta chưa giải cứu được đất Thục,
Cuối cùng đường ta sẽ ra sao!

Bản dịch của Phan Ngọc

Mười nhà, hỏi mấy ai còn?
Nhìn sang ngàn núi, ải đồn vắng tanh!
Trên đường chỉ thấy khóc inh
Cợ búa trong thành không một tiếng ca
Phiêu bạt mãi, đâu nhà yên nghỉ?
Giáo trên vai, binh sĩ lặng yên
Đường về đất Thục giặc ngăn
Đường ta không biết giờ nên thế nào!
Bài này được làm năm 763, khi quan quyền đất Thục tranh giành quyền lực tàn sát lẫn nhau, người dân bị bắt đi lính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chinh phu