23/10/2021 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nếu em thành người vợ quý của tôi”
“Und bist du erst mein eh’lich Weib”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 16:53

 

Nguyên tác

Und bist du erst mein eh'lich Weib,
Dann bist du zu beneiden,
Dann lebst du in lauter Zeitvertreib,
In lauter Pläsier und Freuden.

Und wenn du schiltst und wenn du tobst,
Ich werd es geduldig leiden;
Doch wenn du meine Verse nicht lobst,
Laß ich mich von dir scheiden.

Bản dịch của Quang Chiến

Nếu em thành người vợ quý của tôi
Thực đáng để cho người đời ganh tị,
Em tha hồ nhàn nhã rong chơi,
Em tha hồ vui đùa, giải trí.

Tôi sẵn sàng cam chịu suốt đời
Em mắng nhiếc, em thất thường tính khí;
Nhưng nếu em không ca ngợi thơ tôi,
Tôi bắt em phải ra toà ly dị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Nếu em thành người vợ quý của tôi”