18/01/2022 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống phương tôn sư quy Tung sơn
送方尊師歸嵩山

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/12/2016 02:23

 

Nguyên tác

仙官欲住九龍潭,
旄節朱旛倚石龕。
山壓天中半天上,
洞穿江底出江南。
瀑布松杉常帶雨,
夕陽彩翠忽成嵐。
借問迎來雙白鶴,
已曾衡岳送蘇耽。

Phiên âm

Tiên quan dục trú Cửu Long đàm[1],
Mao tiết chu phan ỷ thạch kham.
Sơn áp thiên trung bán thiên thượng,
Động xuyên giang để xuất giang nam.
Bộc bố tùng sam thường đái vũ,
Tịch dương thải thuý hốt thành lam.
Tá vấn nghênh lai song bạch hạc,
Dĩ tằng Hành Nhạc[2] tống Tô Đam[3].

Dịch nghĩa

Vị chức sắc trong tiên giới muốn trú ngụ bên đầm Cửu Long,
Cờ tiết, cành phan đỏ dựa vách tháp đá.
Núi cao vượt mây, một nửa như lơ lửng trên trời,
Nước đầm còn sâu hơn nước con sông chảy vào đầm từ phía nam.
Nước tung bay từ ngọn tháp làm thông và sam như thường xuyên hứng mưa,
Ráng chiều rực rỡ mau chóng thành khí núi.
Xin hỏi đôi hạc trắng vừa bay tới và được nghênh đón,
Phải chăng đã từng đưa tiễn Tô Đam về núi Hành Nhạc?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầm Cửu Long quan tiên điện lập
Cờ, cành phan dựa tháp tung bay
Núi cao tới chín từng mây
Đầm sâu hơn đáy sông đầy phía nam
Nước thác bay thông sam chịu ướt
Ráng chiều hồng chốc lát thành lam
Hỏi đôi hạc trắng đôi hàng
Phải chăng từng tiễn Tô Đam núi Hành?
Phương tôn sư có nghĩa là thầy đạo đức đáng kính, dùng để tôn xưng các vị tu hành, dù tu tiên hay tu Phật. Tung sơn nay trong huyện Đăng Phong tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Đầm ở phía đông núi Tung, cách 25 dặm.
[2] Núi nay ở tây bắc huyện Hành Dương tỉnh Hồ Nam.
[3] Tên một người tu tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống phương tôn sư quy Tung sơn