02/04/2023 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Bồng Tử
贈蓬子

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 09:38

 

Nguyên tác

驀地飛仙降碧空,
雲車雙輛挈靈童。
可憐蓬子非天子,
逃去逃來吸北風。

Phiên âm

Mạch địa phi tiên giáng bích không,
Vân xa song lượng khế linh đồng.
Khả liên Bồng Tử phi thiên tử,
Đào khứ đào lai hấp bắc phong.

Bản dịch của Phan Văn Các

Bỗng có tiên sa tự cõi không
Xe mây hai cỗ chở tiên đồng
Thương thay Bồng Tử đâu thiên tử
Chạy tới chạy lui hớp gió đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tặng Bồng Tử