22/09/2020 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cá đối nằm trên cối đá (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:16

 

Con cá đối nằm trên cối đá,
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối được, dẫu nghèo em cũng ưng.
- Con mỏ kiến, đậu trong miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp dựa vồng lang.
Đây anh đối được e nàng chẳng ưng.
Khảo dị:
Con cá đối nằm trên cối đá,
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối đặng, dẫu anh nghèo em cũng ưng.
- Con chim mỏ kiến đậu trên miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp tại vồng lang.
Anh đã đối đặng, e nàng vong ngôn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cá đối nằm trên cối đá (II)