18/01/2021 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng vọng sông Ngân

Tác giả: Ngân Giang - Đỗ Thị Quế

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:15

 

...Gió lên chạm đường tơ,
Trăng lên hồn vào thơ.
Những ai qua xứ trăng vàng cũ
Có thấy muôn hương dậy trái mùa?
Dương cầm dâng nửa khúc,
Năm hướng hoa xô đến một bờ.
Tay ngà buông bắt ngẩn ngơ,
Con thuyền lạc nẻo bơ vơ sông Tần.
Trầm xây khói biếc,
Mộng nhắc tiền thân.
Lối đào vô hạn mấy lần hoa rơi...
Tám nẻo sông Ngân sao lấp lánh,
Một vùng trăng nước sóng chơi vơi.
Hương xưa ngát đến tuyệt vời
Năm dây, một tiếng than dài nghìn thu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Giang » Tiếng vọng sông Ngân