29/05/2022 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gieo hình

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:30

 

Khó khăn ngày tháng bói ba năm
Sau trước vun bằng một lứa cam
Ai có quyết tâm thì ráng đợi
Tình yêu đâu phải chuyện đa mang
28-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Gieo hình