19/01/2021 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 20:02

 

Chợ Thốt Nốt[1] có lập đài khán võ
Chợ Cờ Đổ[2] tuy nhỏ mà đông
Thấy em buôn bán anh chẳng vừa lòng
Để anh làm mướn kiếm từng đồng nuôi em
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1, 2] Thuộc tỉnh Hậu Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ