26/06/2024 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường ca hành kỳ 1
長歌行其一

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 14:29

 

Nguyên tác

青青園中葵,
朝露待日晞。
陽春布德澤,
萬物生光輝。
常恐秋節至,
焜黃華葉衰。
百川東到海,
何時復西歸?
少壯不努力,
老大徒傷悲。

Phiên âm

Thanh thanh viên trung quỳ,
Triêu lộ đãi nhật hy.
Dương xuân bố đức trạch,
Vạn vật sinh quang huy.
Thường khủng thu tiết chí,
Hỗn hoàng hoa diệp suy.
Bách xuyên đông đáo hải,
Hà thì phục tây quy?
Thiếu tráng bất nỗ lực,
Lão đại đồ thương bi.

Dịch nghĩa

Trong vườn đầy màu xanh có quỳ,
Sương sớm [trên lá quỳ khô đi] do đợi ánh mặt trời.
Xuân mang đến khắp nơi sự tươi đẹp,
Vạn vật bừng sáng lên diễm lệ.
Nhưng lại thường lo sợ mỗi khi thu sang,
Vì hoa và lá sẽ héo vàng tàn rụng.
Trăm sông đều hướng về đông đổ vào biển,
Liệu có lúc nào chảy lại về phía tây chăng.
Lúc còn trẻ đầy sinh lực nếu như không cố gắng,
Thì khi về già sẽ hối tiếc lại những ngày đã qua.

Bản dịch của Nham Doanh Doanh @www.maihoatrang.com

Lá quỳ mơn mởn vườn xanh
Ban mai nắng chiếu trên cành sương tan
Khắp nơi tươi vẻ xuân ban
Sáng bừng vạn vật huy hoàng ánh xuân
Những thường sợ tiết thu gần
Nhuốm vàng hoa lá úa dần rụng rơi
Trăm sông đông đổ ra khơi
Cuốn đi liệu sẽ có thời về tây?
Nếu không gắng sức trẻ đầy
Buồn khi già lão tiếc ngày xanh qua.
Đây là một bài nhạc phủ đời Hán, thuộc Tương hoạ ca - Bình điệu khúc, gồm 3 bài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Trường ca hành kỳ 1