19/05/2021 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều trách Thúc Sinh

Tác giả: Tôn Quang Phiệt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2020 01:15

 

Trước kia tôi đã bảo chàng mà...
Cứ nói trăm điều cậy một ta.
Yên giận nhà thông thôi kiện phủ,
Mắc tay chị Hoạn bắt về nhà.
Cửa công ngày nọ toan tan ngọc,
Am Phật bây giờ lại tủi hoa.
Tránh khỏi nợ này mang nợ khác,
Cối trần khi dễ gỡ cho ra.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 92, tháng 2-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Quang Phiệt » Kiều trách Thúc Sinh