19/01/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò dọc rồi lại đò ngang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:26

 

Đò dọc rồi lại đò ngang,
Có đi anh đợi, có sang anh chờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò dọc rồi lại đò ngang