07/10/2022 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát cô đầu

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 21:19

 

Nhân sinh quý thích chí[1],
Chẳng gì hơn hú hí với cô đầu.
Khi vui chơi năm ba ả ngồi hầu,
Chén rượu cúc đánh chầu đôi ba tiếng.
Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm,
Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai.[2]
Hỡi ai ơi chơi lấy kẻo hoài,
Chơi cũng thế mà không chơi cũng thế.
Của trời đất xiết chi mà kể,
Nợ công danh thôi thế là xong.
Chơi cho thủng trống tầm bông[3].
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 人生貴適志. Nghĩa: Người ta ở đời cốt thoả chí mình.
[2] Chữ Hán: 酒後看花閒不厭,花前酌酒興無涯. Nghĩa: Uống rượu xong, xem hoa mãi không chán; Trước hoa uống rượu thú vô cùng.
[3] Sách Vũ trung tuỳ bút, mục Nhạc khí: Trống tầm bông tên chữ là phong yêu cổ 蜂腰皷, hình gần như cái trống cơm nhưng mặt to hơn, giữa thắt lưng ong như cái chày giã cua, đánh lên tiếng nhẹ là tầm, nặng là bông. Có sách chép là “thủng trống long bồng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Hát cô đầu