14/08/2022 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng giang dạ vũ
黃江夜雨

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:15

 

Nguyên tác

蓼浦三秋雨,
筠篷半夜聲。
孤燈明又滅,
湖海十年情。

Phiên âm

Liệu phố tam thu vũ,
Quân bồng bán dạ thanh.
Cô đăng minh hựu diệt,
Hồ hải thập niên tình.

Dịch nghĩa

Mưa thu trên bến liễu,
Tiếng rơi xuống mui thuyền tre lúc nửa đêm.
Ánh đèn cô đơn khi tỏ khi mờ,
Nỗi lòng cảnh hồ hải mười năm qua.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Phố Liệu mưa ba tháng
Tiếng tre gió giữa đêm
Đèn thu khêu lại tắt
Hồ hải đã mười năm
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Hoàng giang dạ vũ