29/09/2020 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đón liệt sĩ về quê

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 14/02/2016 23:05

 

Mẹ mòn mỏi chờ tin
Anh về hương khói mờ bao mắt
Đào lặng lẽ điểm hoa.
2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Đón liệt sĩ về quê